РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина Нинани Козметикс. Използвайки онлайн магазина декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

Удовлетворението на Клиентите е основен приоритет на НИНАНИ КОЗМЕТИКС и в този смисъл ние отделяме нужното внимание на всяка заявка за връщане или на всеки отделен случай на рекламация, с цел да предоставим най-доброто обслужване на своите клиенти.

Връщането и/или замяната на всички продукти закупени от уеб сайта на НИНАНИ КОЗМЕТИКС – ninanycosmetics.com/bg, се осъществява при следните условия:

   • Имате право в рамките на 14 работни дни от доставката на закупените продукти да упражни правото си на отказ гарантирано от закона и да получите възстановяване на платената сума. Това право важи само за продукти, закупени от уеб сайта ninanycosmetics.com/bg.
   • Рекламации, връщане и/или замяна на артикули извън тези срокове няма да бъдат приемани.
   • За да упражните правото си на отказ трябва да попълните Формуляра за връщане, който може да бъде изтеглен, като кликнете тук.
   • За да се съобразите със срока за отказ, трябва да изпратите попълнен Формуляра за връщане в рамките на 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на доставката, на имейл адреса на НИНАНИ КОЗМЕТИКС – info@ninanycosmetics.com.
   • След като Формулярът бъде изпратен, трябва незабавно да изпратите продуктите до адрес, посочен от Ninany Cosmetics във Формуляра за връщане, за да се спази срока от 14 дни от доставката.
   • Моля имайте в предвид, че връщането на стоките е изцяло ваша отговорност и рискът от повреждане или загуба е за ваша сметка, до момента, в който пратката достигне до НИНАНИ КОЗМЕТИКС.
   • Всички разходи за връщане на стоките са за сметка на Клиента.
   • Продуктите трябва да бъдат върнати с оригиналната им опаковка, аксесоари и всичко друго, доставено с тях.
   • Правото на отказ се губи напълно в случай, че продуктите се върнат повредени (по причини, различни от транспортирането) или непълни, или има липсващи части, или повредени опаковки.
   • Без изключение, няма да бъдат възстановени суми за отворени или използвани продукти.
   • Препоръчително е да застраховате продуктите с избрания от вас куриер и внимателно да опаковате стоките, като ги поставите във външна кутия и избягвате да повредите оригиналната опаковка.
   • Стойността на всички успешно върнати продукти, отговарящи на условията за връщане, посочени по-горе, ще бъде възстановена чрез банков превод по текуща сметка на клиента. Възстановяването на сумите ще бъде направено възможно в най-кратък срок и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира НИНАНИ КОЗМЕТИКС за неговото решение за отказ от договора, но не и преди получаване на закупените стоки.
   • За алтернативно разрешаване на потребителски спорове ето и линк към платформата за ОРС, постановена с Регламент (ЕС) №. 524/2013 на Парламента и на Съвета от 21 май 2013 г. за уреждане на извънсъдебни спорове, произтичащи от договори за онлайн покупка на стоки и услуги (Регламент за онлайн спорове): https://ec.europa.eu/consumers/odr